Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys ry

Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys ry

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1995. Tällä hetkellä meillä on jäseniä n. 330. Yhdistyksemme tarkoituksena on toiminta-alueemme eläkeläisten henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus.

Kotisivut Varsinais-Suomen eläkeliiton sivuilla

Puh.joht. Marita Saarinen

Sihteeri Pirjo Järvenranta

Matkavastaava

Yhdistyksen tilinumero
IBAN FI18 5012 0440 0052 83

Valamaantie 57
21180 Livonsaari