Askiko ry

Askiko logoAskaisten kirkonpiirin vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on Askaisten koulun oppilaiden ja Askaisten alueen päivähoidon olojen kohentaminen, sekä edunvalvonta.

Yhdistyksen keskeimmät tavoitteet ovat

 • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
 • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö, sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
 • on vanhempien vaikutuskanava kunnan suunta
 • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä
 • tukee Askaisten koulun ja päivähoidon toimintaa myös taloudellisesti

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
 • käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
 • tukee tarvittaessa toiminallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia

Toiminnan tukemiseksi yhdistys

 • voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia
 • järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Liity mukaan! Katso lisää Facebookin sivulta

Vastaa