Syyssiivousta puistossa ja torilla

Taas on talvi edessä ja lehdet maassa. Näin ollen Ritaripuiston ja Marskin torin siivoustalkoot maanantaina 20.10. alkaen klo 17.

Ota mukaan haravaa tai talikkoa kättä pidemmäksi.

Kyläyhdistys tarjoaa aherruksen päätteeksi talkookahvit.

Kylästyneiden matkakertomus Raen matkasta

Maskun Kylästyneiden matka Viron Raen kuntaan 22. – 24.8.2014

Nyt järjestettiin ensimmäistä kertaa matka Maskun eri kyläyhdistysten eli Maskun Kylästyneiden johdolla. Mukana matkalla olivat edustukset Askaisten kyläyhdistyksestä, Niemenkulman kyläyhdistyksestä, Lemun Kemppien edustajat, Pakaisten kyläyhdistys, sekä Maskun kunnan edustajia. Kolmipäiväinen vierailu oli perjantain ja lauantain osalta täynnä ohjelmaa.

Maskun Kylästyneet kiittävät Maskun kunnan avustuksesta matkan mahdollistamiseksi!

Lue matkakertomus tästä

Avoin saunapäivä 31.8. Pikisaaressa

Askaisten Pikisaari sulkeutuu pian syksyn tultua ja saunan mennessä remonttiin. Askaisten kyläyhdistys järjestää kyläläisille avoimen saunapäivän Pikisaaressa  su 31.8.klo 13.

Sauna on lämmin ja grilli kuumana ja kahviakin saa nauttia. Askaislaiset pääsevät välillä virkistäytymään ainaisten talkoitten sijaan.

Tervetuloa!

Viimeinen sammuttaa valot?

Jokaisella kunnalla ja kylällä on oma identiteettinsä, jota eivät kuntaliitokset riko. Identiteetti on voimavara, jonka varaan kunta ja kylä rakentavat toimintansa ja tulevaisuutensa. Askaisten viimeinen kunnanjohtaja Pekka Määttänen sai pontevalla työteolla muuttotappiollisen kunnan väkiluvun vihdoin kasvuun ja silloisen kunnan identiteetti alkoi kurottaa päätään. Miksi työnteko Askaisten hyväksi on loppunut? Askaisten identiteettiä ollaan nyt rankalla kädellä heikentämässä viemällä terveydenhuoltopalvelut vanhusten ja autottomien ihmisten ulottumattomiin. Terveystalo on osa niitä palveluita, joita tässä kylässä tarvitaan. Myös Askaisten päivähoitopalveluja ollaan karsimassa yhtä kevyillä perusteilla. Varmistamalla monimuotoisen kuntakuvan jokaisessa kunnassa kaikki voivat paremmin. Akselikin toimii rasvattuna paremmin.

Perusturvakuntayhtymä Akselin valtuustot edellyttävät Akselilta säästöjä ja toiminnan tehostamista. Yhtenä kohteena jälleen kerran Askaisten terveystalo, jota 2010 olivat puolustamassa yhteensä 996 henkilöä kirjottamalla nimensä adressiin. Tänä vuonna vastaavan adressin allekirjoitti lyhyessä ajassa 1650 nimeä. Huomattavasti nopeammin, mitä Nousiaisten sikalan vastustajien sikala-adressi on kerännyt, vaikka haiseehan se tämäkin.

Joka vuosi tulee jokin uusi hallintokielen jargoni käyttöön. Viime vuosina on vouhotettu sote-uudistuksesta ja siitä kuinka se muuttaa ihmisten terveyspalveluita. Sana rakenneuudistus ei yleensä tarkoita hyvää missään yhteydessä ja se kielii siitä, että maito on jo läikkynyt ylitse. Tästä johtuen on erikoista, että nyt järjestellään tiloja, vedotaan haavoittuvuuteen ja kalliiseen vuokraan, johon Maskun kunta voisi itse vaikuttaa. Ei ole mielekästä organisoida terveysasemien sijainteja uusiksi nyt, jos lähitulevaisuudessa terveydenhuolto menee taas uusiksi. Terveysasemat ovat ihmisiä varten, jossa terveydenhoito suoritetaan. Vähentämällä terveyspalveluita lisätään sairastamista. Akselin perussopimuksen 3 § sanotaan, että tavoitteena on varmistaa koko yhteistoiminta-alueelle laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut.

Askaisten terveystalon lopettamisesta on uutisoitu väärin tiedoin mm terveysaseman tilojen vuosivuokran suuruudesta. Kaikki kunnanvaltuutetutkaan eivät tienneet mikä on oikea summa. Onko Askaisten terveysaseman vuokrassa sovellettu yhteneväisiä vuokrausperusteita  perusopimuksen 17 § mukaisesti? Näin ollen Askaisten kyläyhdistys vetoaa Akselikuntien kunnanvaltuustoihin Askaisten terveysaseman säilyttämiseksi. Kunnanvaltuustot joutuisivat äänestämään puutteellisesti valmistellusta ja keskeneräisestä asiasta. Ennen äänestystä tulisi saattaa kunnanvaltuustojen tietoon Akselin tilatyöryhmän raportti Akselin käytössä olevista tiloista. Olisi mielenkiintoista tietää kuinka suuri osa Akselin kustannuksista aiheutuu suoraan asiakkaiden käynnistä ja heidän hoitamisestaan, mitkä kustannukset hallinnosta ja kiinteistä kuluista. Ovatko asiakkaat nykyään sairaampia vai onko nykyään enemmän sairaita?

Nykyiset terveyskeskukset Mynämäellä ja Maskussa ovat mitoitettu aivan eri väestöpohjan mukaan, joten olisi ihmeellistä miten palvelu parantuisi ja nopeutuisi vähentämällä toimipisteitä kun niiden toiminta-alueella on asukkaita nykyisin paljon enemmän. Keskustelutilaisuudessa 27.8. ja jo aiemminkin julkisuudessa on esitetty, että Askaisiin lisättäisiin toinen lääkäri vähentämään muiden terveyskeskusten kuormitusta. Akselin tulisi kartoittaa eri terveysasemien ja muiden tilojen käyttöasteet ja verrata niitä siihen missä ihmiset eli asiakkaat haluavat käydä. Näin voidaan järjestää luontevammin Akselin työntekijöiden sijoittumista eri toimipisteiden välillä.

On tunnustettava tosiasiat ja mietittävä mihin verorahat kunnissa riittävät. Suomalainen koulutus ja terveydenhuolto on maailmassa huippuluokkaa. Näitä kahta ei saa milloinkaan vaarantaa. Askaisten kyläyhdistys on huolissaan jatkuvasta säästämisestä ja sen vaikutuksesta peruspalveluihin. Akselikuntien tulisi karsia pois kaikki ne menot, jotka eivät ole lakisääteisiä. Vasta tämän jälkeen voidaan miettiä paljonko rahaa on käytettävissä muihin hankkeisiin ja investointeihin.

Pankit ovat jo enimmäkseen kadonneet katukuvasta tietoverkkoihin, onko seuraavaksi terveys- ja päivähoitopalveluiden vuoro?

Askaisten kyläyhdistys ry
www.askainen.fi

Askaisten yhdistysten ja seurojen yhteiskokoontuminen

27.2.2013 VPK:n kerhotilassa

Paikalle olivat saapuneet 15 eri yhdistyksen ja seuran edustajat, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat Askaisten yhdistyselämässä. Askaisissa on paljon yhdistystoimintaa ja asioita, joiden näkyvyttä tulisi parantaa. Samalla parannamme oman kylän me-henkeä.

Kokouksen tarkoituksena oli tutustua Askaisten alueella toimiviin yhdistyksiin ja seuroihin. Yhteisenä päämääränä on saada aikaan avointa keskustelua alueen toiminnan kehittämiseksi, sekä miettiä mahdollisen yhteistoiminnan mahdollisuuksia.

Keskustelun aiheina olivat mm. www.askainen.fi-kyläportaali, Pikisaaren virkistysalue, Askaisten keskusta-alueen viihtyisyyden parantaminen, nuorisotilan valvonta. Käytännön toimenpiteenä oli myös keskustelua kylän virallisen ilmoitustaulun siirtämisestä Marskin Torille.

Yleisesti oltiin sitä mieltä, että jatkopalaverejä voidaan pitää esim. puolen vuoden välein. Syksyllä 2013 kokoonnutaan seuraavan kerran. Askaisten kyläyhdistys toimii kokoonkutsujana.

Kiitos kaikille osanottajille!

Askaisten Kyläyhdistys