Kirjaston lopettaminen tapetilla

Elämää Askaisissa- Facebook ryhmässä on tullut ilmi, että Askaisten kirjaston toimipisteen siirtämisestä on ollut puhetta kunnassa. Kirjastorakennuksessa on ollut vesivahinko nuorisotilan puolella. Kirjaston lainausmäärät etenkin lastenkirjojen osalta ovat kuitenkin olleet hyvät ja noususuhdanteessa. Ratkaisua asiaan mietitään. Kyläläiset toivovat kirjastopalvelujen säilymistä kylällä, sillä joillekin asukkaille muualle kirjastoon lähteminen saattaa olla kynnyskysymys.