Kirjoittajia kaivataan

Kyläportaali ja riittävä sisältö eivät synny itsestään. Riittävän kattavan tietomäärän vuoksi pyydänkin, että jos kiinnostaa oman yhdistyksen, yrityksen tai muun sisällön tuottaminen askainen.fi-kyläportaaliin, niin ota … Lue lisää