Askaisten yhdistysten ja seurojen yhteiskokoontuminen

27.2.2013 VPK:n kerhotilassa

Paikalle olivat saapuneet 15 eri yhdistyksen ja seuran edustajat, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat Askaisten yhdistyselämässä. Askaisissa on paljon yhdistystoimintaa ja asioita, joiden näkyvyttä tulisi parantaa. Samalla parannamme oman kylän me-henkeä.

Kokouksen tarkoituksena oli tutustua Askaisten alueella toimiviin yhdistyksiin ja seuroihin. Yhteisenä päämääränä on saada aikaan avointa keskustelua alueen toiminnan kehittämiseksi, sekä miettiä mahdollisen yhteistoiminnan mahdollisuuksia.

Keskustelun aiheina olivat mm. www.askainen.fi-kyläportaali, Pikisaaren virkistysalue, Askaisten keskusta-alueen viihtyisyyden parantaminen, nuorisotilan valvonta. Käytännön toimenpiteenä oli myös keskustelua kylän virallisen ilmoitustaulun siirtämisestä Marskin Torille.

Yleisesti oltiin sitä mieltä, että jatkopalaverejä voidaan pitää esim. puolen vuoden välein. Syksyllä 2013 kokoonnutaan seuraavan kerran. Askaisten kyläyhdistys toimii kokoonkutsujana.

Kiitos kaikille osanottajille!

Askaisten Kyläyhdistys

Vastaa